اهداف ما در این سایت

. معرفی برترین مربیان تنیس ایران
. آموزش برای بازیکنان مبتدی تا حرفه ای با جدید ترین متد آموزشی
. برگزاری کلاس های گروهی و خصوصی
. اعزام بازیکنان به برترین آکادمی های تنیس اسپانیا
. آماده سازی بازیکنان برای شزکت در مسابقات داخلی و خارجی
1