اهداف ما

مخاطبین

آموزش تنیس برای افراد مبتدی تا حرفه ای

رنکینگ جهانی

پشتیبانی و همراهی بازیکنان تا شرکت در مسابقات جهانی

جدیدترین متدها

جدیدترین متدهاو روش های روز دنیا

امادگی جسمانی

بالا بردن امادگی جسمانی برای بهرمند شدن از بیشترین بازده هر بازیکن